Дағаза

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон китапхана

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Оқыў методикалық басқарма :

Баслығы: б.и.к. Ешмуратов Рахат.

Жумыс телефоны: 222-91-68.

Електрон почтасы:

 

Руўҳый ағартыўшылық ҳәм зийрек

талабалар менен ислесиў бөлими:

Баслығы: Арзиев Шарапат.

Жумыс телефоны: 222-82-42..

Електрон почтасы:

 

Илимий бөлим:

Баслығы: Палымбетов Камал Сарсенбаевич.

Жумыс телефоны: 222-47-14.

Електрон почтасы:

 

Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими:

Баслығы: ЕсемуратовТөремурат.

Жумыс телефоны: 222-33-72.

Електрон почтасы:

 

Канцелария ҳәм архив:

Баслығы:Қудайбергенова Зернегүл.

Жумыс телефоны: 222-18-61.

Електрон почтасы:

 

Информациялық технологиялар орайы:

Баслығы: Ескараев Талғат.

Жумыс телефоны: 222-64-97.

Електрон почтасы:

 

Маркетинг бөлими:

Баслығы: г.и.к. Жақсымуратов Караматдин.

Жумыс телефоны: 222-65-59.

Електрон почтасы:

 

Кадрлар бөлими:

Баслығы: Абдухаликова Улбосын Джамбуловна.

Жумыс телефоны: 222-65-46.

e-  mail  :   nkspi _   info @   edu .   uz ,   nukus _   dpi @   xtv .   uz

 

Институт бас бугалтери:

Баслығы: Хожаниязов Полат.

Жумыс телефоны: 222-65-94.

Електрон почтасы:

 

Мәлимлеме ресурс орайы.

Директоры: Генжемуратов Яқыпбай.

Жумыс телефоны: 222-65-94.

Електрон почтасы:

 

Баспа редакция бөлими:

Баслығы: ф.и.к. проф Қощанов Қутлымурат Моятдинович.

Жумыс телефоны: 222-65-02.

Електрон почтасы:

 

Талабалар жасаў орны:

Директоры: Раметова Улбосын.

Жумыс телефоны: 222-21-49

Електрон почтасы:

 

«Илим ҳәм жәмийет» журналы редакциясы.

Жуўаплы редактор: Догарова Дильфуза.

Жумыс телефоны: 222-65-02

Веб – сайти   http://jurnal.ndpi.uz  
электрон почтаси
  fanvajamiyat@inbox.uz

 

 

Бас инжинер:

Есемуратов Жумабай.

Жумыс телефоны: 222-73-01

Електрон почтасы:

 

Реже-қаржы бөлими:

Баслығы: Қошқарова Зульфия.

Жумыс телефоны: 222-47-32

Електрон почтасы:

 

Техникалық пайдаланыў ҳәм хожалық бөлими:

Баслығы: Жақсымуратов Бекберген.

Жумыс телефоны: 222-65-62

Електрон почтасы:

 

Пуқаралық ҳәм мийнетти қорғаў бөлими:

Баслығы: Онгарбаев Нурхожа.

Жумыс телефоны: 222-84-58

Електрон почтасы:

 

Киши типография.

Баслығы: Нысанбаев Нийетбай.

Жумыс телефоны: 222-63-37

Електрон почтасы:

 

I ҳәм II -бөлим.

Баслығы: Бекмуратова Дилбар

Жумыс телефоны: 222-04-59.

Електрон почтасы:

 

Ҳуқуқ мәслаҳатшиси.

Искендер Мурзамбетов.

Жумыс телефоны: 222-65-12

Електрон почтасы:

 

Өрт қәўипсизлиги бойынша жуўапкер.

Минбаев Қуўат.

Жумыс телефоны: 222-84-58

Електрон почтасы:

 

Академиялық лицей ҳәм кәсип-өнер

коллежлери менен ислесиў бөлими баслығы:

Жумыс телефоны: 222-65-24

Електрон почтасы:

 

Ҳаял-қызлар кеңеси:

Баслығы: Сапарова Лиза.

Жумыс телефоны: 222-65-59

Електрон почтасы:

 

Институт кураторлар кеңеси:

Баслығы: п.и.к. Пазылов Арзы Кенжебаевич.

Жумыс телефоны:

Електрон почтасы:

 

Кәсиплик аўқам:

Баслығы: Гулимбетов Карим.

Жумыс телефоны: 222-95-49.

Електрон почтасы: